PRESENTACIÓ

 
Chopo Contratiste Obres S.L. és una empresa que neix el 13 de Juny de 1973, amb l'objectiu de construir, conservar i reparar edificis i obres públiques, així com la de vendre edificacions, vivendes i terrenys.

Logo Chopo Contratiste Obres